Concello de Verea

Web Oficial do Concello de Verea

Concello de Verea

Punto de información catastral

Os servizos que presta o Concello de Verea como punto PIC son os seguintes:

  • Consulta libre e certificación electrónica de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital.
  • Consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais dos datos protexidos, relativo aos bens inmobles da súa titularidade.

Máis información na Oficina Virtual do Catastro:

pic_web